Patatas, Patates aux OGM - GMO Potatoes - Le Village, el Pueblecito, the Village, el Poblet

La maison de l'ECOLOGIE

La casa de la ECOLOGIA

Se promener dans le village...

Aller à la page écolo du Village ...

Ir a la pàgina écologia del Pueblecito ...

Benvinguts al Poblet ! : Menjar i Salut ... Toni Mi
¡ Bienvenidos al Pueblecito ! : Comida y Salud ... Toni Mi
Bienvenus au Village ! : Nourriture et Santé ... Toni Mi
Welcome to the Village ! : Food and Health ... Toni Mi

COMPRAR CREILLES (PATATES): UN JOC PERILLÓS ?

¿COMPRAR PATATAS: UN JUEGO PELIGROSO ?

ACHETER DES POMMES DE TERRE: UN JEU DANGEUREUX ?

TO BUY POTATOES : A DANGEROUS GAME ?

Menjar... un joc perillós ? OGM, ESB, perills culinaris

OGM : organismes généticament modificats ...

Protesta contra el ESB, malatia de la "Vaca Boja"

¿Comer... un juego peligroso ? OGM, ESB, peligros culinarios
 
OGM : organismos généticamente modificados ...
Protesta contra el ESB, enfermedad de la "Vaca Loca"
Manger... un jeu dangereux ? OGM, ESB, dangers culinaires
 
OGM : organismes génétiquement modifiés ...
Protestation contre l'ESB, maladie de la "Vache Folle"
To eat ... a dangerous game ? ... GMO, ESB, culinary dangers
 
GMO : genetically modified organisms ...
Protesting against ESB, "Crazy Cow's" disease

Després de l'Oli contaminat ... que fou milers de victimes a Espanya ...

 

Després de la "Vaca Boja"... que fou milións de victimes

animals i tanbé de morts humans, per tot el món ...

Tràs el Aceite contaminado ... que hizo milares de victimas en España ...  
Tràs la Vaca loca ... que hizo millones de victimas animales
y tanbién muertos humanos, en el mundo entero ...
Après l'Huile contaminée ... qui a fait des milliers de victimes en Espagne ...  
Après la Vache folle ... qui a fait des millions de victimes
animales et humaines, dans le monde entier ...
After the contaminated Oil ... that made thousands victims in Spain ...  
After "Crazy Cow's" ... that made millions of animals
victims and also humans, in whole world ...
 
Observa aquesta triste mirada, halucinant de por, justet antes de morir ...
 

Hi ha que menjar (molt) MENYS carn : disminueix el patiment animal ... i augmenta la teva Salud ...

Pero el "joc" de la Ruleta Rusa segueix ...
Fijate en la triste mirada, halucinante de miedo, justo antes de morir ...   Hay que comer (mucho) MENOS carne : disminuye el sufrimiento animal ... y aumenta tu Salud ... Pero el "juego" de la Ruleta Rusa sigue ...
Observez ce triste regard, crevant de peu, juste avant de mourir ...   Il faut manger (beaucoup) MOINS de viande : cela diminue la souffrance animale ... et augmente ta Santé ... Mais le "jeu" de la Roulette Russe continue ...
Observe this sad look, full up of fear, just before die ...   You must eat (much) LESS meat : that decreases animal suffering ... and increases your Health ... But Russian roulette "game" continues ...
   
La Grip aviaria tanbé ha fet milións de victimes animals ... ... y tanbé de morts humans, per tot el planeta. Açi, cruel massacre de ocells.  
La Gripe aviaria tanbién ha hecho millones de victimas animales ...   ... y tanbién de muertos humanos, en todo el planeta. Aqui, cruel massacre de aves.  
La Grippe Aviaire a aussi fait des millions de victimes animales ...   ... et également des morts humaines, sur toute la planète. Ici, un massacre cruel de volailles.  
Aviaire Grippe has also made millions of animals victims ...   ... and also humans death, in whole Planet. Here, a cruel bird's massacre.  

17/07/07 - Creilles (Patates) OGM autoritzades a Europa per la Comisió Europea

17/07/07 - Patatas OGM autorizadas en Europa por la Comisión Europea

17/07/07 - Une pomme de terre OGM autorisée par la Commission européenne (la première autorisation de mise en culture d'un OGM depuis le maïs BT Monsanto 810 en 1998)

17/07/07 -GMO Potatoes authorized in Europe by European Comission

i àra, PATATES (creilles) amb OGM ,autoritzades
a Europa !
Un pàs més cap avant ...
... i ens jugarém la vida ... simplement anant
¡ Y ahora, PATATAS con OGM, autorizadas en
Europa !
Otro paso en adelante ...
... y nos jugarémos la vida ... simplemente yendo
Et maintenant, des PATATES aux OGM, autorisées en
Europe !
Encore un pas en avant ...
... et nous jouerons notre vie ... simplement
And now, OGM POTATOES , authorized in
Europe !
One step more ...
... and we will play our life ... just making

Què són els transgènics o organismes genèticament modificats (OGM)? Sabiés qué se está experimentant amb gens de vaca en plantes de soja, amb gens de polilla en pomes i fins i tot amb gens de rata amb lechuga? >>> segueix açi, abaix >>> ...

Un transgénico (u Organismo Modificado Genéticamente, OMG) es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente... Sabias qué se está experimentando con genes de vaca en plantas de soja, con genes de polilla en manzana e incluso con genes de rata en lechuga? >>> contínua aquí abajo >>> ...

Un OGM est donc un organisme dont on a "bricolé" l'ADN, afin de lui rajouter artificiellement... Saviez-vous que des expériences se font avec des gènes de vache sur des plantes de soja, avec des gènes de ver sur des pommes et avec des gènes de rat sur des laitues ? >>> la suite, ci-dessous >>> ...

While scientific progress on molecular biology has a great potential to increase our >>> continued below >>> ...

... a comprar, i després, ficant taula ...
     
... comprar y luego, poniendo la mésa ...
     
... en allant faire des courses ... puis en mettant la table ...
     
... shopping ... and then putting table ...
     

 

 

SALUDOS a TOTS ! Toni Mi ... "EL POBLET" ...

SALUDOS a TODOS ! Toni Mi ... "EL PUEBLECITO" ...

SALUT à TOUS ! Toni Mi ... "LE VILLAGE " ...

HI to EVERYBODY ! Toni Mi ... "THE VILLAGE " ...

Aller à la page écolo du VILLAGE ...

Ir a la pàgina écologia del PUEBLECITO ...

 

Què són els transgènics o organismes genèticament modificats (OGM)?- Els organismes genèticament modificats són éssers vius als quals se’ls ha introduït mitjançant tècniques artificials un gen d’una espècie diferent que mai no arribarien a tenir de manera natural. Es produeixen OGM de plantes, animals i microorganismes realitzant transferències de gens entre qualsevol d’aquests regnes.

Tanmateix, les dues principals característiques genètiques que s’introdueixen actualment en gairebé tot els OGM que es cultiven comercialment són la resistència al glifosat (un herbicida) i la introducció del gen que codifica la producció de la toxina Bt (que prové del Bacillus thuringiensis) i que produeix plantes biocides. Aquestes modificacions genètiques no només no representen cap avantatge per als consumidors des del punt de vista nutricional, sinó que l’única cosa que han fet ha estat facilitar un model d’agricultura industrialitzat i sense agricultors.

Sense cap mena de dubte, els únics beneficiaris dels OGM han estat les grans transnacionals de la vida que, encapçalades per Monsanto, volen controlar el multimilionari negoci de l’alimentació al planeta. Aquest és el veritable motiu pel qual s’han desenvolupat els OGM, i així es desemmasacara un dels crims més grans que actualment es cometen contra la humanitat: la destrucció i l’apropiació de la base de la sustentació de tots els pobles de la terra.

Quins són els riscos inherents a aquesta tecnologia?- L’enginyeria genètica posa els científics a jugar a Déu manipulant virus, bactèries, plantes i animals. Aquesta experimentació amb tot el que és viu entranya inimaginables riscos quant a la possible creació de nous patògens i malalties.

Quines són les amenaces per a l’ambient?- Lamentablement, les amenaces per a l’ambient ja s’han vist confirmades. Les llavors d’OGM s’han escampat i han contaminat altres cultius. Sens dubte, la pitjor catàstrofe en aquest sentit ha estat la contaminació transgènica del blat de moro en el seu propi centre d’origen: Mèxic.

A més de la contaminació transgènica, les llavors genèticament modificades contribueixen de manera alarmant a la pèrdua de diversitat agrícola, ja que uniforma milions d’hectàrees arreu del món amb monocultius i desplaça cultius tradicionals i àrees silvestres. ONEWORLD

Un transgénico (u Organismo Modificado Genéticamente, OMG) es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN (el material genético) de un ser vivo (virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano) para introducirlos en el material hereditario de otro.

Algunos de los peligros de estos cultivos para el medio ambiente y la agricultura son el incremento del uso de tóxicos en la agricultura, la contaminación genética, la contaminación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el desarrollo de resistencias en insectos y "malas hierbas" o los efectos no deseados en otros organismos. Los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e imprevisibles.

¿Sabías que...

  • España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala y que en 2006 se cultivaron unas 53.000 hectáreas de maíz modificado con genes de bacterias?

  • dos terceras partes de los alimentos que ingerimos contienen derivados de soja y de maíz?

  • en los cultivos transgénicos se emplean muchos productos tóxicos, al contrario de lo que dicen las empresas que los promueven, con el consiguiente daño para el medio ambiente y la salud?
  • se está experimentando con genes de vaca en plantas de soja, con genes de polilla en manzana e incluso con genes de rata en lechuga?
  • que desde el 18 de abril de 2004 todos los alimentos (excepto los productos derivados de animales como la carne, leche y huevos) procedentes de cosechas transgénicas tienen que tener en la etiqueta la mención "modificado genéticamente"?. GreenPeace

Un OGM est donc un organisme dont on a "bricolé" l'ADN, afin de lui rajouter artificiellement un ou plusieurs gènes. Ainsi on peut introduire un gène de scorpion dans du maïs ou bien un gène humain dans un porc pour obtenir des bêtes plus musclées et moins grasses.

La transgénèse (introduction de gènes étrangers dans un organisme) conduit à la création de chimères dont les comportements sont imprévisibles à long terme. Les conséquences écologiques des disséminations dans l'environnement des plantes transgéniques sont, en l'état actuel des connaissances, impossibles à évoluer dans le long terme. C'est pourquoi Greenpeace s'oppose résolument à la culture à grande échelle des plantes génétiquement modifiées.

Il ne s'agit pas d'une opposition de principe, de caractère religieux, au génie génétique. En effet, le génie génétique, en laboratoire, permet de mieux comprendre les mécanismes régissant la vie.

Greenpeace n'est pas opposé à priori à ces applications du génie génétique, à condition évidemment qu'il n'y ait pas diffusion de ces organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

Nous sommes résolument opposés à la dissémination des OGM dans la nature, à cause des dangers que cela représente. GreenPeace

 

 

 

 

 

 

 

While scientific progress on molecular biology has a great potential to increase our understanding of nature and provide new medical tools, it should not be used as justification to turn the environment into a giant genetic experiment by commercial interests. The biodiversity and environmental integrity of the world's food supply is too important to our survival to be put at risk.

Genetic engineering enables scientists to create plants, animals and micro-organisms by manipulating genes in a way that does not occur naturally.

These genetically modified organisms (GMO) can spread through nature and interbreed with natural organisms, thereby contaminating non 'GE' environments and future generations in an unforeseeable and uncontrollable way.

Their release is 'genetic pollution' and is a major threat because GMOs cannot be recalled once released into the environment.

Because of commercial interests, the public is being denied the right to know about GE ingredients in the food chain, and therefore losing the right to avoid them despite the presence of labelling laws in certain countries.

Biological diversity must be protected and respected as the global heritage of humankind, and one of our world's fundamental keys to survival. Governments are attempting to address the threat of GE with international regulations such as the Biosafety Protocol. GreenPeace

Envoyer des infos, des témoignages : animaux, écolos...